Snížení emisí v areálu společnosti Barrandov Studio a.s. – rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT

Investor:
Barrandov Studio a.s.

Zadání:
Kompletní přechod kotelny z parního média na teplovodní včetně rekonstrukce topných kanálů a rekonstrukce výměníkových stanic

Popis akce:
Rekonstrukce stávajících parních kotlů na nové nízko-emisní teplovodní plynové kotle o celkovém součtovém výkonu 12,5 MW. Součástí instalace byla:

  • Přestavba stávajících 3 ks parních kotlů na teplovodní o jmenovitých teplovodních výkonech 2,7 MW, 4,7 MW a 4,7 MW. Instalace se prováděla za provozu. Součástí projektu byla i výstavba nové plynové přípojky a komínového tělesa.
  • Rekonstrukce topných kanálů o celkové délce 2 065 m a rozvod předizolovaného potrubí.
  • Rekonstrukce stávajících výměníkových stanic na nové topné médium.

Termín realizace:
2015

Finanční objem:
19 198 000,- Kč