Ekologizace kotlů v teplárně Darkov, závod 9. květen

Investor:
Dalkia Industry CZ, a.s.

Zadání:
Instalace parního kotle o celkovém výkonu 2,4 t/h

Popis akce:
Jednalo se o instalaci nového parního kotle včetně příslušenství a dálkového řídicího systému do stávajícího prostoru bývalé úpravny vody. Instalace technologie probíhala za plného provozu dodávek páry. Akce byla realizována na klíč, tzn. včetně projektů strojní, stavební, El. + MaR.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
6 500 000,- Kč

Realizace energetických úsporných opatření soustavy zásobování teplem

Investor:
MS UTILITIES & SERVICES a.s.

Zadání:
Kompletní rekonstrukce zdroje tepla – nové výměníkové stanice, redukční stanice páry, nové doplňovací zařízení, nová oběhová čerpadla

Popis akce:
Jednalo se o zásadní rekonstrukci dožilé technologie. Součástí projektu bylo osazení nových redukčních stanic páry (40 bar), 420°C, nových výměníků SYMPATIK PNV, nových výměníků SYMPATIK VNV, nových doplňovacích zařízení PRESSTABIL.

Součástí dodávky bylo:

 • zajištění cca 7 km nových izolací na venkovních trasách potrubí;
 • vybudování nové stavby pro skladování paliva (dřevní štěpka)
 • využití tepla z odpadních vod tepelnými čerpadly systému voda – voda.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
55 500 000,- Kč

Rekonstrukce tepelných rozvodů ČSM

Investor:
Dalkia Česká republika, a.s.

Zadání:
Instalace špičkových ohřívačů SYMPATIK PNV

Popis akce:
Jednalo se o instalaci nových špičkových ohřívačů v prostoru strojovny dolu ČSM Sever. Instalace probíhala za provozu. Byla použita technologie SYMPATIK PNV o celkovém výkonu 12 MW.

Součástí dodávky bylo:

 • dodání dalších oběhových čerpadel 160 kW
 • vybudování nového centrálního velínu pro celou technologii teplárny ČSM Sever

Termín realizace:
2011

Finanční objem:
28 000 000,- Kč

Technologie CVS a OPS tepla a technologie OPS chladu Nová Karolina

Investor:
Dalkia Česká republika, a.s.

Zadání:
Instalace souboru výměníkových stanic SYMPATIK PNV a VNV

Popis akce:
Jednalo se o instalaci hlavní redukční stanice PNV pára/horká voda o celkovém výkonu 15 MW a následnou instalaci dalších podružných výměníkových stanic v komplexu Nová Karolína Ostrava

Termín realizace:
2011

Finanční objem:
16 800 000,- Kč

Využití odpadního tepla z bioplynové stanice v Kladrubech u Radnic

Investor:
Obec Kladruby

Zadání:
Využití odpadního tepla ze stávající kogenerační jednotky a jeho následná distribuci po objektech v obci

Popis akce:
Jednalo se o dodávku a montáž domovních předávacích stanic SYMPATIK, rozvod PiP pro využití odpadního tepla z agregátu, instalaci spalinového výměníku včetně příslušenství a vybudování nové strojovny s celkovou akumulací 32m3.

Součástí dodávky bylo:

 • instalovaných 42 ks DPS
 • rozvod PiP v délce 3 km
 • využití odpadního tepla z kogenerační jednotky 700 kW
 • vybudování strojovny pro distribuci tepla – větev severní část obce, větev jižní část obce
 • dálkový monitoring všech dodaných technologií přes dispečerské řízení vlastním SW systémem WebHeatControl

Termín realizace:
2014

Finanční objem:
18 800 000,- Kč

Modernizace výměníkové stanice v objektu Ostrava 1. máje

Investor:
Telefónica Czech Republic, a.s.

Zadání:
Rekonstrukce stávající výměníkové stanice

Popis akce:
Jednalo se o instalaci výměníkové stanice pro objekt O2 v Ostravě. Součástí projektu bylo osazení výrobků SYMPATIK VNV, PRESSTABIL včetně vizualizace na dispečerském řízení WebHeatControl.
Při projekčních pracích jsme odhalili špatné hydraulické vyvážení objektu. Při realizaci díla proto došlo k zásahům do otopné soustavy, které vedly k zajištění efektivnějšího vytápění budovy O2.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
4 800 000,- Kč

Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova Písek

Investor:
Teplárna Písek

Popis akce:
Proběhla instalace nově zbudované výměníkové stanice SYMPATIK PNV o celkovém výkonu 10,65 MW. Součástí projektu byla montáž parovodní přípojky ve vakuovém provedení DN 300 – 180 m, dodávka a montáž technologie SYMPATIK VNV 28 ks a dodávka a montáž předizolovaného potrubí DN 200 o celkové délce 4,5 km.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
33 000 000,- Kč

Vlašim – změna stávajícího parního systému CZT Vlašim na teplovodní systém CZT: Plynová kotelna na Pile

Investor:
Dalkia Kolín, a.s.

Zadání:
Kompletní přechod kotelny z parního média na teplovodní

Popis akce: Rekonstrukci stávající parní kotelny na novou teplovodní plynovou kotelnu o celkovém součtovém výkonu 10 MW. Instalovali jsme 3 nízkoemisní teplovodní kotle, ekonomizéry, komínové těleso, soustavu na udržování tlaku v rozvodech města Vlašim PRESSTABIL, frekvenčně řízený čerpadlový blok dle požadavku jednotlivých parametrů sítě, vybudovali nový velín včetně HW zázemí.
Součástí projektu byla i celková vizualizace s odběrnými místy a dalším zdrojem tepla v podobě kotle na dřevěnou štěpku s využitím SW podpory HESCOnet pro chytré řízení zdrojů a odběrných míst.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
19 500 000,- Kč

Snížení emisí v areálu společnosti Barrandov Studio a.s. – rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT

Investor:
Barrandov Studio a.s.

Zadání:
Kompletní přechod kotelny z parního média na teplovodní včetně rekonstrukce topných kanálů a rekonstrukce výměníkových stanic

Popis akce:
Rekonstrukce stávajících parních kotlů na nové nízko-emisní teplovodní plynové kotle o celkovém součtovém výkonu 12,5 MW. Součástí instalace byla:

 • Přestavba stávajících 3 ks parních kotlů na teplovodní o jmenovitých teplovodních výkonech 2,7 MW, 4,7 MW a 4,7 MW. Instalace se prováděla za provozu. Součástí projektu byla i výstavba nové plynové přípojky a komínového tělesa.
 • Rekonstrukce topných kanálů o celkové délce 2 065 m a rozvod předizolovaného potrubí.
 • Rekonstrukce stávajících výměníkových stanic na nové topné médium.

Termín realizace:
2015

Finanční objem:
19 198 000,- Kč