Modernizace výměníkové stanice v objektu Ostrava 1. máje

Investor:
Telefónica Czech Republic, a.s.

Zadání:
Rekonstrukce stávající výměníkové stanice

Popis akce:
Jednalo se o instalaci výměníkové stanice pro objekt O2 v Ostravě. Součástí projektu bylo osazení výrobků SYMPATIK VNV, PRESSTABIL včetně vizualizace na dispečerském řízení WebHeatControl.
Při projekčních pracích jsme odhalili špatné hydraulické vyvážení objektu. Při realizaci díla proto došlo k zásahům do otopné soustavy, které vedly k zajištění efektivnějšího vytápění budovy O2.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
4 800 000,- Kč