Technologie CVS a OPS tepla a technologie OPS chladu Nová Karolina

Investor:
Dalkia Česká republika, a.s.

Zadání:
Instalace souboru výměníkových stanic SYMPATIK PNV a VNV

Popis akce:
Jednalo se o instalaci hlavní redukční stanice PNV pára/horká voda o celkovém výkonu 15 MW a následnou instalaci dalších podružných výměníkových stanic v komplexu Nová Karolína Ostrava

Termín realizace:
2011

Finanční objem:
16 800 000,- Kč