Vlašim – změna stávajícího parního systému CZT Vlašim na teplovodní systém CZT: Plynová kotelna na Pile

Investor:
Dalkia Kolín, a.s.

Zadání:
Kompletní přechod kotelny z parního média na teplovodní

Popis akce: Rekonstrukci stávající parní kotelny na novou teplovodní plynovou kotelnu o celkovém součtovém výkonu 10 MW. Instalovali jsme 3 nízkoemisní teplovodní kotle, ekonomizéry, komínové těleso, soustavu na udržování tlaku v rozvodech města Vlašim PRESSTABIL, frekvenčně řízený čerpadlový blok dle požadavku jednotlivých parametrů sítě, vybudovali nový velín včetně HW zázemí.
Součástí projektu byla i celková vizualizace s odběrnými místy a dalším zdrojem tepla v podobě kotle na dřevěnou štěpku s využitím SW podpory HESCOnet pro chytré řízení zdrojů a odběrných míst.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
19 500 000,- Kč