Ekologizace kotlů v teplárně Darkov, závod 9. květen

Investor:
Dalkia Industry CZ, a.s.

Zadání:
Instalace parního kotle o celkovém výkonu 2,4 t/h

Popis akce:
Jednalo se o instalaci nového parního kotle včetně příslušenství a dálkového řídicího systému do stávajícího prostoru bývalé úpravny vody. Instalace technologie probíhala za plného provozu dodávek páry. Akce byla realizována na klíč, tzn. včetně projektů strojní, stavební, El. + MaR.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
6 500 000,- Kč