Realizace energetických úsporných opatření soustavy zásobování teplem

Investor:
MS UTILITIES & SERVICES a.s.

Zadání:
Kompletní rekonstrukce zdroje tepla – nové výměníkové stanice, redukční stanice páry, nové doplňovací zařízení, nová oběhová čerpadla

Popis akce:
Jednalo se o zásadní rekonstrukci dožilé technologie. Součástí projektu bylo osazení nových redukčních stanic páry (40 bar), 420°C, nových výměníků SYMPATIK PNV, nových výměníků SYMPATIK VNV, nových doplňovacích zařízení PRESSTABIL.

Součástí dodávky bylo:

  • zajištění cca 7 km nových izolací na venkovních trasách potrubí;
  • vybudování nové stavby pro skladování paliva (dřevní štěpka)
  • využití tepla z odpadních vod tepelnými čerpadly systému voda – voda.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
55 500 000,- Kč