Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova Písek

Investor:
Teplárna Písek

Popis akce:
Proběhla instalace nově zbudované výměníkové stanice SYMPATIK PNV o celkovém výkonu 10,65 MW. Součástí projektu byla montáž parovodní přípojky ve vakuovém provedení DN 300 – 180 m, dodávka a montáž technologie SYMPATIK VNV 28 ks a dodávka a montáž předizolovaného potrubí DN 200 o celkové délce 4,5 km.

Termín realizace:
2013

Finanční objem:
33 000 000,- Kč